Jdi na obsah Jdi na menu

V sekci o přírodních poměrech Neratovic - Klimatologie bylo řečeno, že město Neratovice se nachází v Teplé oblasti T2 (Quitt, 1971). Následující tabulka uvádí jednotlivé klimatické charakteristiky oblasti ve srovnání s mnou naměřenými a získanými údaji z let 1994-2014:  

KLIMATICKÁ CHARAKTERISTIKA

TEPLÁ OBLAST T2

NERATOVICE

počet letních dní (max. t ≥ 25,0°C)

50-60

66

počet dní s Ø t ≥ 10,0°C

160-170

192

počet mrazových dní (min. t ≤ -0,1°C)

100-110

75

počet ledových dní (max. t ≤ -0,1°C)

30-40

20

Ø teplota v lednu

-2/-3°C

0,2°C

Ø teplota v červenci

18-19°C

20,6°C

Ø teplota v dubnu

8-9°C

10,8°C

Ø teplota v říjnu

7-9°C

10,1°C

počet dní se srážkami ≥ 1 mm

90-100

91

srážkový úhrn ve vegetačním období

350-400 mm

435 mm

srážkový úhrn v zimním období

200-300 mm

214 mm

počet dní se sněhovou pokrývkou

40-50

25

počet zamračených dní (≥ 82%)

120-140

95

počet jasných dní (≤ 20%)

40-50

42

vegetační období = duben až září, zimní období = říjen až březen; úhrn srážek z let 2003-2014

Klimatické charakteristiky podle Atlasu podnebí České republiky (ČHMÚ, 2007) jsou následující:

KLIMATICKÁ CHARAKTERISTIKA 

ATLAS PODNEBÍ ČR

NERATOVICE

Ø roční teplota vzduchu

8-9°C

10,3°C

Ø teplota vzduchu - jaro

8-9°C

10,5°C

Ø teplota vzduchu - léto

16-17°C

19,7°C

Ø teplota vzduchu - podzim

9-10°C

10,1°C

Ø teplota vzduchu - zima

0-1°C

1,1°C

Ø roční úhrn srážek

500-550 mm

649 mm

Ø sezónní počet dní se sněžením

50-60

43

Ø sezónní počet dní se * pokrývkou

30-40

25

Ø sezónních maxim výšky * pokrývky

15-20 cm

13 cm

Ø roční úhrn doby trvání  svitu

1500-1600 hodin

-

Ø roční rychlost větru

3,0-4,0 m/s

0,7 m/s*

*=průměry brané za 24 hodin během celého roku (tedy i v noci)

OBLAČNOST - průměrně je nebe zakryto oblaky z 61%. Rozptyl průměrného pokrytí oblačností se pohybuje od 52% (rok 2003) až po 66% v roce 2001. Nejoblačnějším měsícem je listopad, nejméně zamračeným pak srpen. Nejméně oblačným měsícem byl červenec 2006 s oblačností 31,9%. Naopak, v lednu 1997 činila oblačnost 89,5%.

 • V roce 2001 bylo nejvíce zamračených dní (průměr 95) - 130, z toho v lednu téhož roku 24. V některých měsících se naopak nevyskytl žádný zamračený den - červen 2000 a 2003, červenec 2006, srpen 2003 a 2009, a září 2006. V nejoblačnějším listopadu se v průměru vyskytne 14 zamračených dní (spolu s prosincem a lednem se 14 dny), v nejméně zamračeném srpnu v průměru pouze 3 dny (i v červenci).
 • Z průměrného počtu 42 jasných dní v roce se jich nejvíce vyskytne v dubnu (6),v srpnu a září (5). Nejjasnějším rokem byl rok 2003, celkem 83 jasných dní. Nejméně jasným rokem byl doposud rok 1998 (28). Nejjasnějším měsícem byl duben 2009. V tomto měsíci bylo 14 dní s oblačností menší než 20%. Zajímavostí je, že v tomtéž roce (2009) se vyskytly celkem 3 měsíce, kdy nebyl zaznamenán jediný jasný den - únor, březen a říjen.V roce 2014 to byly dokonce 4 měsíce - leden, říjen, listopad a prosinec
 • Co se týče mlh, průměrný počet dní s mlhou v Neratovicích je 31. Nejčastější výskyt vykazuje říjen a listopad resp. leden a prosinec (6 resp. 4 dny). Nejméně se jich vyskytlo v roce 2004 - 18, nejvíce v roce 2014 - téměř trojnásobek, tedy 51. V listopadu 2011 a v říjnu 2014 se mlha vyskytla ve 12 dnech. Ovšem na druhou stranu, pravděpodobnost výskytu mlhy v červnu může být nulová.
 • Podíváme-li se na BOUŘKY, nejčastěji se v Neratovicích projevují od května do srpna (5-krát v červenci; 4-krát pak květen, červen a srpen ). Průměrný počet dní s bouřkou za rok činí 20. V letech 2007, 2008 a 2012 jich bylo dokonce 26, v roce 2009 pak 25. Nejméně jich bylo evidováno v roce 1994 - celkem 13. V měsíci listopadu jsem dosud žádnou bouřku nezaregistroval. Na druhou stranu se od začátku mého pozorování počasí nestalo, že by se od května do srpna bouřka vůbec nevyskytla v žádném ze zmíněných letních měsíců. Pouze jedna, ale přesto, byla registrována v květnu 1998 a srpnu 2014. V ostatních měsících jsou vždy alespoň 2 dny s bouřkou.

 

VÍTR - Z hlediska proudění vzduchu převažuje v Neratovicích bezvětří nebo slabý proměnlivý vítr - 20% (72 dní za rok). Jinak svou roli hraje západní vítr. Jeho četnost činí 14% (50 dní za rok) - jinými slovy, každý 6. den fouká od západu. Následuje severozápdaní vítr (10%-35 dní) a východní vítr (9%-34 dní). Jižní vítr má četnost necelé 1%, vane v průměru tedy 2-3 dny v roce.

 • Průměrná rychlost větru v Neratovicích během roku (den i noc) je 0,7 m/s (2,5 km/h). Největrnějším měsícem je březen s průměrnou rychlostí větru 1,1 m/s, nejklidnějším měsícem je říjen (0,5 m/s). Nejvyšší průměrnou rychlost jsem zaznamenal v lednu 2007 - 2,0 m/s. Leden 2009 měl nejnižší průměr od srpna 2006, kdy jsem začal tuto veličinu sledovat, 0,2 m/s.
 • Maximální rychlost větru se pohybuje kolem 7,3 m/s za měsíc, nejvíce fouká v březnu - 8,3 m/s, nejméně v řjnu - 6,2 m/s. V lednu 2007 však průměr maxim dosáhl 11,9 m/s, leden 2009 a listopad 2014 pouze 5,0 m/s. Nejsilnější náraz větru byl naměřen 23.7.2009 a 7.8.2013 - 26,0 m/s (5.3.1998 a 24.7.1996 však hodnoty byly zřejmě ještě vyšší, ale nemám podloženo :-( ).

 

SRÁŽKY - dlouhodobý průměrný roční úhrn srážek v Neratovicích podle Atlasu podnebí ČSR (1958) činí 550 mm. Nejvíce srážek spadne zpravidla v letních měsících (červen, červenec, srpen) - okolo 80 mm. Nejsuššími jsou měsíce zimní (prosinec, leden, únor) s úhrny kolem 45 mm. Za 11 let mého pozorování srážek (2003-2014) dosáhl průměr 647 mm. Nejsušším měsícem od roku 2003 se stal rok 2014 - roční úhrn 497,6 mm.

 • Srážkově nejbohatším rokem se stal rok 2010maximem 993,2 mm. Nejvíce měsíčních srážek spadlo v srpnu 2010 - 301,6 mm (v srpnu 2009 pouze 22,5 mm). V listopadu 2011 byl zaznamenán nejnižší srážkový úhrn s hodnotou pouhopouhé 0,9 mm. V únoru 2014 a dubnu 2007 to bylo 2,2 mm, v březnu 2005 6,2 mm. Srovnám-li s dlouhodobým normálem nejsušší a nejvlhčejší měsíce, za oněch 11 let měření srážek, je nejsušší skutečně únor s průměrem 22 mm, a nejdeštivější červenec s průměrem 105 mm. Nejvyšší úhrn srážek za 24 hodin byl zaznamenán 16.8.2010, kdy se na Neratovice sneslo 75,7 mm vody v podobě 2 silných bouřek.
 • Za rok se vyskytne v průměru 91 dní se srážkami 1 mm a více. Nejvíce jich bylo v roce 2006 - 119, nejméně v roce 2000 - 67, ovšem tento údaj berme s rezervou, neboť je to můj odhad, oficiálně rok 2003, kdy těchto dnů bylo 85. Za měsíc jich nejvíce bylo nasčítáno v srpnu 2006 - 19. V nejsušším listopadu 2011 nebyl takovýto den zaznamenán vůbec!
 • Zajímavostí je, že od 4.10. do 22.10.2005 nespadla v Neratovicích ani kapka. Celkem se tak 19 dní za sebou nevyskytly žádné srážky. Celkem 21 dní za sebou však vypadávaly srážky ve formě deště nebo sněhu od 17.1. do 6.2.2005. Tato délka zatím u nás překonána dosud nebyla.
 • Srážky vypadávají tedy v podobě deště, sněhu nebo krup. Do roka se kroupy vyskytnou v průměru 3-krát. Zaměřím-li se na charakter srážek, 79% z nich tvoří kapalné skupenství (déšť) a 21% pevné skupenství (sníh, kroupy, krupky, zmrazky apod.). V roce 2010 tvořilo pevné skupenství 33,0% srážek, a naopak, v roce 2008 to bylo pouhých 11,8%. V přepočtu se pak během roku vyskytne 43 dní se sněžením. V roce 1996 jich bylo nejvíce - 73, nejméně pak v roce 2014 - 20.
 • Maximální sněhová pokrývka dosahuje každoročně průměrných 13 cm, ovšem jsou rok od roku značné rozdíly. Nezvykle mnoho sněhu přinesl do Neratovic rok 2010, až 29 cm (rok 2006 - 26 cm), což je od roku 1994 jednoznačně nejvíce. Oproti tomu rok 2011 měl jen 3-centimetrovou výšku sněhu.

 

TEPLOTA - teplota v Neratovicích je částečně ovlivněna obytnou zástavbou, přesto mohu říci, že naměřené hodnoty lze srovnávat s údaji, které by byly naměřeny na volném prostranství. Od dob, kdy jsem s měřením počasí začínal, tedy od 1.1.1994 (úplně poprvé už v červenci 1993) do 31.12.2014, činí průměrná roční teplota v Neratovicích 10,3°C, což jen nepatrně převyšuje Quittův teplotní normál Teplé oblasti T2. Nejteplejším měsícem je červenec (v 11 případech) následován srpnem (9) a jednou byl nejteplejší červen (rok 2007). Nejchladněji pak bývá zpravidla v lednu, ovšem v případě Neratovic je to prosinec (8x), leden je na druhém místě (7x) a třetí únor (6x). V letech 1996, 2000 a 2003 byl červenec až třetí nejteplejší, a leden 1994 byl dokonce teplejší než únor a prosinec onoho roku. Z toho všeho vyplývá, že za posledních 21 let byl nejteplejší červenec a zároveň nejchladnější leden pouze ve čtyřech letech, a sice v roce 2006, 2009, 2013 a 2014, tedy poměrně nedávno. O tom, jak jsou teploty jednotlivých měsíců někdy dost nevyrovnané, svědčí např. červenec 1996, který byl chladnější než květen 2000, 2002, 2003 nebo 2012. Zajímavý byl i prosinec 2011, který byl teplejší než listopad téhož roku. Teplejší než červenec 1996 byla i září 1999 a 2006. Co dodat... Nejchladnějším rokem s ročním průměrem +8,0°C byl rok 1996 s extrémně chladným prosincem -3,6°C. Primát nejteplejšího roku drží rok 2000 s hodnotou +11,8°C. Z měsíčních průměrů vybočují měsíce roku 2006 - absolutně nejchladnější leden: -4,1°C a absolutně nejteplejší červenec: +23,6°C! Nutno podotknout, že v tomto roce byl extrémně chladný srpen (+17,7°C) a extrémně teplý prosinec (+3,3°C). Nejvyšší amplituda jednotlivých měsíců byla naměřena v lednu 2006 a 2007, kdy rozdíl mezi nejteplejším a nejstudenějším lednem činil 8,7°C (-4,1°C a +4,6°C).

 • Počet letních dní, tedy s maximální teplotou 25,0°C nebo vyšší, v Neratovicích převyšuje Quittův průměr - celkem jich je 66. Maximum jich bylo registrováno v roce 2003 - 88, nejméně pak roku 1996, pouhých 43 dní. První nejdřívější takový den (od 1.1.) se vyskytl 7.4.2007 (+25,1°C). Nejpozdější letní den byl zaznamenán 7.10.2009 (+25,6°C)
 • Počet dní s průměrnou roční teplotou 10°C či vyšší se v Neratovicích vyskytne 192, což je rovněž vyšší než u pana Quitta. Nejvíce jich bylo zaznamenáno v roce 2000 - 210, nejméně v roce 1996 - 178. Hodnota roku 1996 i tak převyšuje o 8 dní normál oblasti T2. Takový den se může objevit prakticky kdykoli během roku. např. 13.12.2000 byla průměrná denní teplota +11,8°C (stejně jako průměr celého roku)
 • Počet mrazových dní, kdy teplota alespoň jednou za 24 hodin klesla pod 0,0°C, se pohybuje v Neratovicích na čísle 75. Nejvyšší počet drží rok 2010 - 108, a to se sotva přibližuje charakteristice Teplé oblasti T2. Nejméně mrazových dní měl rok 1994 - 34. Pravděpodobně je to dáno tím, že má měření byla teprve v začátcích, ale také bytovou zástavbou. Na horách se může tento den objevit kdykoli během roku, v Neratovicích však ne. První takový den byl evidován 2.10.2013 a měl hodnotu -0,4°C. Nejpozdější se pak objevil 5.5.2011 (-0,4°C)
 • Počet ledových dní, kdy nejvyšší denní teplota zůstane po celý den pod bodem mrazu, by mělo být v Neratovicích 30-40. Skutečnost je však poněkud střídmější, průměrný počet činí pouze 20 dní. V roce 2010 jich bylo 54, v roce 1996 49, což výrazně převyšuje Quittův standard. Na druhou stranu však, co je to oproti 5 dnům roku 2008 nebo 6 dnům roku 1994.... Ani rok 2006, kdy bylo hned za rok 2010 a 1996 napočítáno nejvyšší množství ledových dnů - 26, nedosáhne na průměr Teplé oblasti T2. Arktických dní, kdy maximální denní teplota zůstane pod -10°C, je velmi málo. Zpravidla ani jeden den za rok. V roce 1996 bylo těchto dní 6, a je to opravdu extrémní případ pro naše město. "Arktických nocí" pak bývá více, mohu-li tento termín vůbec použít (Tmin pod -9,9°C). Cca 7 za rok. Nejčastěji klesala teplota pod -10°C v roce 1996 - 20-krát a 2010 19-krát.
 • Počet tropických dní s maximální denní teplotou 30,0°C nebo vyšší, se v Neratovicích během roku vyskytne 16. Průměr pro Polabí se pohybuje mezi 8-12 dny za rok. Nejvíce "třicítkových" dní bylo evidováno v roce 2003 - 34 a v roce 2006 - 33. Nejméně jich bylo naopak v letech 1997 - 5, 1996 a 1999 (shodně 6). Tropická noc se u nás také občas objeví, ale je to tak jedenkrát do roka. V roce 1994 jich bylo 7, v roce 1998 a 2013 - 3. Úplně poprvé od začátku rok byl první tropický den zaznamenán 29.4.2012 (+32,0°C), nejzazší pak 21.9.2003 (+30,9°C)

 

Ze všech těchto klimatických charakteristik vyplývá, že od 90.let 20. století se teplota minimálně v ČR zvyšuje. I průměrné měsíční teploty jsou v Neratovicích vyšší než dlouhodobé normály nejen podle Quitta, ale i podle ČHMÚ.

 

Na závěr troška teplotních extrémů. Nejvyšší denní teplota byla prozatím naměřena 20.8.2012 a měla hodnotu +38,2°C, dále 28.7.2013 +37,3°C, 13.8.2003 +37,3°C, 17.7.2007 +37,1°C a 16.7.2007 +37,0°C. Nejnižší naměřené teploty byly naměřeny: 28.12.1996 -20,6°C, 29.12.1996 -20,4°C,  27.1.2010 -19,9°C, 12.2.2012 -19,3°C a 11.2.2012 -19,1°CNejvyšší teplotní amplituda (rozdíl mezi minimem a maximem za 24 hodin) byla naměřena 22.6.2008 - 22,9°C (Tmax +33,9°C, Tmin +11,0°C), 17.4.2007 - 22,5°C (Tmax +25,6°C, Tmin +3,1°C). Nejvyšší měsíční teplotní amplitudu vykazuje prozatím leden: 35,2°C (28.1.2002 +15,3°C, 27.1.2010 -19,9°C). Absolutní roční teplotní amplituda Neratovic má hodnotu 58,8°C (+38,2°C a -20,6°C).

aktualizováno k 31.12.2014

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář